Trực tiếp biểu tình tại Hong Kong

Link xem trực tiếp cuộc biểu tình thu hút hàng vạn người tham bao vây trụ sở chính quyền Hong Kong – Trung Quốc.

Trực tiếp biểu tình tại Hong Kong

Cuộc biểu tình đòi quyền bình thẳng phản đối quyết định của chính phủ Trung Quốc khi đã từ chối yêu cầu được phép tự chọn đặc khu trưởng vào năm 2017 của người dân Hong Kong. Ở thời điểm hiện tại đã có rất nhiều người tiến vào được bên trong trụ sở chính quyền Hong Kong và có hàng vạn người trong đó có rất nhiều người vẫn đang là học sinh – sinh viên đang bao vây phía bên ngoài.

 

Trực tiếp biểu tình tại Hong Kong

Trực tiếp biểu tình tại Hong Kong

Xem clip trực tiệp cuộc biểu tình tại Hong Kong

Gửi bình luận